Głównej zawartości

Przez prawie dwa miesiące (od połowy stycznia do końca lutego) eksperci Spółdzielni Socjalnej FADO szkolili przedstawicieli Instytucji Zarządzających, vialis 40mg które odpowiadają za prawidłowe wydatkowanie środków z Funduszy Unii Europejskiej.

Na spotkaniach były poruszane tematy związane z zasadami równości, capsule niedyskryminacji i dostępu przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Szczególny nacisk został położony na zagadnienia związane z niepełnosprawnością, capsule prawidłowym przygotowywaniem projektów, realizacją, kontrolą i monitoringiem.

Celem szkolenia było zapewnienie rzeczywistego udziału osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Specjaliści Spółdzielni Socjalnej FADO podczas szkolenia uświadamiali jak ważne jest wdrażanie zasad dostępności na stronach internetowych - redagując treści oraz administrując serwisy internetowe. Podkreślali, że zasady uniwersalnego projektowania mają za zadanie zapewnić swobodny dostęp do treści osobom zagrożonym wykluczeniem, ale znacząco ułatwić pracę oraz uprościć procedury.

Istotnym punktem programu szkolenia była edukacja przez praktykę. Podczas Gry Miejskiej "BarieroŁamacz" uczestnicy mieli okazję wcielić się w rolę osoby z niepełnosprawnością, która doświadcza wielu różnych barier. Gra wywoływała wiele emocji oraz refleksji nad sytuacją nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także osób starszych czy rodziców z małymi dziećmi.  

Dziękujemy Fundacji Aktywizacja za zaproszenie do projektu, który został przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Szkolenie było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

                                                                                                                                                            

 

Gra Miejska "BarieroŁamacz"