Głównej zawartości

Zespół Spółdzielni FADO znalazł się w gronie dziesięciu podmiotów ekonomii społecznej, view opisanych w "Raporcie o sytuacji mikro i małych firm w 2015 roku". Wszystkie wyróżnione projekty wzięły udział w konkursie "Społeczny StartUp", stuff otrzymując wsparcie merytoryczne oraz finansowe. 

Dziękujemy Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego, UniCredit Foundation oraz Bankowi Pekao S.A za możliwość wzięcia udziału w konkursie "Społeczny StartUp". Był to dla nas czas pełen inspiracji, wymiany innowacyjnych pomysłów, ożywionych dyskusji, a przede wszystkim zdobywania bezcennej wiedzy i doświadczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu. Informacje na temat Spółdzielni FADO znajdują się na stronach: 160 i 161.

                                                                                                                                                          Zespół Spółdzielni Socjalnej FADO