Głównej zawartości

Jesteśmy grupą ludzi, która od wielu lat dostrzega problem wykluczenia informacyjnego i cyfrowego osób z różnymi niepełnosprawnościami. Naszym zadaniem jest zmniejszanie barier w przestrzeni publicznej i cyfrowej, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Zajmujemy się bardzo szeroko rozumianym badaniem i wdrażaniem dostępności wszystkiego, co powinno być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Posiadając odpowiednie kwalifikacje powołaliśmy spółdzielnię socjalną. Spółdzielnia Socjalna Fado została powołana przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundację Subsidium z Łodzi.

Nasze badania i audyty dostępności bazują na doświadczeniach osób z niepełnosprawnościami.
Budujemy razem z Wami dostępność w przestrzeni publicznej dla wszystkich. Część z nas to osoby z różnymi niepełnosprawnościami i dzięki temu staramy się jeszcze lepiej wskazywać bariery na jakie napotykamy w życiu codziennym.

Chcemy świadomie badać dostępność otaczającej nas rzeczywistości i wskazywać potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Spółdzielnia Socjalna FADO

Wspólnie z Fundacją TUS i Fundacją Instyt Rozwoju Regonalnego realizujemy projekt Bliżej Dostepności.

Zapraszamy na stronę projektu www.blizejdostepnosci.pl po więcej informacji.

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
Wysokość wkładu Unii Europejskie w projekt: 1 969 556,99 zł

 Logotyp projektu - ikony niepełnosprawności na żółtym tle obok napis bliżej dostepnosći

logotypy ue i fe