Projekty

Absolwent IT. Program wsparcia absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

Termin realizacji: marzec 2019 r. - sierpień 2021 r.

absolwentit.uni.lodz.pl

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację szkoleń z zakresu IT dla 500 absolwentów (300 K, 200M) Uniwersytetu Łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje realizację szkoleń: Wprowadzenie do IT, ścieżki przygotowującej do zawodu specjalisty baz danych, ścieżki przygotowującej do zawodu programisty, ścieżki przygotowującej do zawodu grafika/specjalisty User Experience, ścieżki przygotowującej do zawodu audytora dostępności oraz szkoleń z cyberbezpieczeństwa i korzystanie z e-usług, j. angielskiego w IT i szkoleń miękkich:

  • Skuteczna komunikacja w zespole.
  • Kompetencje kluczowe na rynku pracy.
  • Znajdź swoje miejsce w branży IT.
  • LinkedIn jako skuteczne narzędzie budowania profilu zawodowego.

Grupę docelową stanowi 500 absolwentów/ek Uniwersytetu Łódzkiego.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu: 1 014 876,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – wkład Funduszy Europejskich: 975 141,72 zł