Głównej zawartości

Jesteśmy grupą ludzi, która od wielu lat dostrzega problem wykluczenia informacyjnego i cyfrowego osób z różnymi niepełnosprawnościami. Naszym zadaniem jest zmniejszanie barier w przestrzeni publicznej i cyfrowej, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Zajmujemy się bardzo szeroko rozumianym badaniem i wdrażaniem dostępności wszystkiego, co powinno być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Posiadając odpowiednie kwalifikacje powołaliśmy spółdzielnię socjalną. Spółdzielnia Socjalna Fado została powołana przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundację Subsidium z Łodzi.

Nasze badania i audyty dostępności bazują na doświadczeniach osób z niepełnosprawnościami.
Budujemy razem z Wami dostępność w przestrzeni publicznej dla wszystkich. Część z nas to osoby z różnymi niepełnosprawnościami i dzięki temu staramy się jeszcze lepiej wskazywać bariery na jakie napotykamy w życiu codziennym.

Chcemy świadomie badać dostępność otaczającej nas rzeczywistości i wskazywać potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Spółdzielnia Socjalna FADO

Wspólnie z Fundacją TUS i Fundacją Instyt Rozwoju Regonalnego realizujemy projekt Bliżej Dostepności.

Zapraszamy na stronę projektu www.blizejdostepnosci.pl po więcej informacji.

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
Wysokość wkładu Unii Europejskie w projekt: 1 969 556,99 zł

 Logotyp projektu - ikony niepełnosprawności na żółtym tle obok napis bliżej dostepnosći

logotypy ue i fe

INFORMACJA – DANE OSOBOWE

Szanowni Klienci i Współpracownicy Spółdzielni Socjalnej FADO,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).
W związku z powyższym informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem w celu realizacji zleceń i projektów i misji statutowej Spółdzielni. Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia realizacji zlecenia bądź umowy o dofinansowanie projektu.
Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Socjalna FADO, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź, w imieniu której w sprawach związanych z ochroną danych osobowych decyzje podejmuje prezes.
Kontakt w sprawie danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Projekt Absolwent IT 

logo projektu absolwent IT

Wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim realizujemy projekt Absolwent IT. Program wsparcia absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

Zapraszamy na stronę projektu https://absolwentit.uni.lodz.pl/ po więcej informacji.

Okres realizacji Projektu: od 01.03.2019 r. do 31.05.2021 r.

Cel główny:

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację szkoleń z zakresu IT dla 500 absolwentów (300 K, 200M) Uniwersytetu Łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Informacje w Polskim Języku Migowym:

https://www.youtube.com/watch?v=4_pOmgFX_eI&feature=youtu.be

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Wysokość wkładu Unii Europejskie w projekt:
975 141,72 zł

 

Projekt Warsztat Lidera

logotyp warsztatu lidera

Wspólnie z Fundacją Łódź Akademicka oraz Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej realizujemy projekt Warsztat Lidera.

Zapraszamy na stronę projektu https://warsztatlidera.pl/ po więcej informacji.

Okres realizacji Projektu: od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

Cel główny: doskonalenie przez 384 osoby w wieku od 19 do 29 roku życia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, realizację cyklu zajęć Warsztat Lidera i miniprojektów odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

Informacje w Polskim Języku Migowym:

https://www.youtube.com/watch?v=v9oNaeHi0mg&feature=youtu.be

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.