Warto przeczytać i obejrzeć

 • Poradnik dotyczący przygotowywania dokumentów w WORD i dostępnych plików wideo.

  Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym dla Urzędu Miasta Łodzi poradnikiem dotyczącym dostępnych dokumentów i dostępnych multimediów.

 • Film z podstawowymi zadaniami wynikającymi z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Krótki materiał filmowy, w którym zebraliśmy podstawowe zadania wynikające z ustawy.

 • Film o zaletach i wadach platform przyschodowych

  Materiał przygotowany na jedno ze spotkań "O dostępności w CUPT".

 • Poradnik „Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami”

  Opisuje podstawowe wymagania dotyczące dostępności określone w art. 6 Uzd.

 • Niezbędnik koordynatora dostępności

  Przygotowany przez naszych ekspertów, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poradnik, który opisuje podstawowe zadania koordynatora dostępności.

 • Wyścig

  Komiks o dostępności w projektach finansowanych ze środków UE

 • Jak opisać dostępność w projektach transportowych finansowanych z funduszy UE

  Poradnik dla wnioskodawców – obejmujący tematykę dostępności – podsumowuje pierwszy rok cyklu „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”.

  Cyklicznie (raz w miesiącu) organizowane są eksperckie spotkania dotyczące kwestii dostępności w transporcie. Celem spotkań w ramach cyklu jest:
  • propagowanie dostępności,
  • pokazanie problemów osób z niepełnosprawnościami spotykanych w przestrzeni publicznej związanej z transportem,
  • oswajanie z niepełnosprawnością,
  • integracja środowiska beneficjentów, administracji rządowej i samorządowej, użytkowników z ograniczoną mobilnością, środowiska naukowego i biznesu,
  • wymiana poglądów i doświadczeń.

  W Poradniku znajdą Państwo przegląd aktów prawnych regulujących różne aspekty dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, wskazówki, jak analizować dostępność projektów, wyjaśnienia dotyczące projektowania uniwersalnego, case study oparte na składanych wcześniej projektach oraz informacje, jak wyniki analizy dostępności opisać we wniosku o dofinansowanie i przygotować studium wykonalności.
  Poradnik ma pomóc wnioskodawcom i potencjalnym beneficjentom i spowodować, że zagadnienie dostępności będzie jeszcze lepiej uwzględniane w realizowanych przez nich projektach.
  Dostępność jest ważna, ponieważ jest gwarancją możliwości realizacji praw człowieka. Chodzi tu oczywiście nie tylko o dostępność do środków transportu, ale także, dzięki dostępnemu transportowi, do różnych usług publicznych.
  Pamiętajmy również o dostępności w kontekście nas wszystkich, a nie tylko osób ze szczególnymi potrzebami. Projektując rozwiązania dzisiaj, myślmy o nas samych za 5, 10 czy 15 lat.