Zaufali nam

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – logo Skan referencji

Łódź, dn. 1 grudnia 2014 r.

REFERENCJE

W dniach 21, 25 i 37 listopada 2014 r. Spółdzielnia Socjalna FADO z siedzibą przy ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź na złecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zorganizowała w Łodzi szkolenie pn. "Strony internetowe bez barier - dostosowanie stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG 2.0" dla beneficjentów Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki i innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (mieszkańców województwa łódzkiego) i uprawnionych do realizacji projektów do?nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie prowadzone było w ciągu 3 dni dla 3 różnych grup, łącznie w szkoleniach udział wzięło 100 uczestników.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili jego wartość merytoryczną, sposób przeprowadzenia oraz organizację. Wykonawca z naiezytą starannością wywiązał się z warunków umowy.

Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Ewa Fijałkowska