Projekty

NA PLUSIE - DOSTĘPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - edycja 2

Termin realizacji: 01.01.2022 r. – 30.09.2023 r.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców działających na rynku jako:

producenci mebli,
producenci aplikacji,
producenci sprzętu komputerowego wraz z systemami operacyjnymi producenci konsumenckich urządzeń do korzystania z audiowizualnych usług medialnych producenci sprzętu AGD,
producenci elektroniki użytkowej,
producenci paczkomatów/biletomatów itp. producenci terminali płatniczych (urządzenia oraz oprogramowanie) dostawcy usług dostępu do audiowizualnych usług medialnych,
firmy e-commerce.

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy z innych branż niż wymienione powyżej, ale ich działalność musi być związana z produktami, których funkcjonalność można dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi, bądź usługami, które ze względu na swój charakter również mogą zostać dostosowane.

W ramach projektu oferujemy:

Bezpłatny udział w szkoleniu ogólnym – 8 godzin – stacjonarnie lub online
Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu planowania strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz projektowanie uniwersalne.
Bezpłatny udział w szkoleniu specjalistycznym – 12 godzin
Program części specjalistycznej jest dostosowany do potrzeb poszczególnych grup przedsiębiorców

Grupę docelową stanowi 270 przedsiębiorców.
Projekt realizowany jest w terminie: 01.01.2022 r. – 30.09.2023 r.
Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu: 2 900 438,00 zł