Projekty

Różni ludzie. Jeden Świat.

Termin realizacji: listopad 2020 - kwiecień 2021

www.rozniludziejedenswiat.pl

Uczestnicy spotkań drogą internetową odbędą 5 cykli zajęć (po 15 godzin każdy) podnoszących kompetencje społeczne, z następujących dziedzin:

  1. Osoba lidera: (role i zadania lidera, style zarządzania, potrzeby i oczekiwania współczesnych zespołów, budowanie pewności siebie);
  2. Komunikacja liderska: (prowadzenie wystąpień, konstruowanie przemówień i wystąpień, wystąpienia publiczne, udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie członków zespołu, prowadzenie trudnych rozmów);
  3. Lider w zespole: (role zespołowe, zarządzanie członkami zespołu, konflikt w zespole, narzędzia rozwiązywania konfliktów, prowadzenie zebrań, rozwiązywanie problemów);
  4. Narzędzia liderskie: (techniki prowadzenia dyskusji, techniki rozwiazywania problemów, narzędzia komunikacji w zespole, narzędzia prowadzenia prezentacji, narzędzia zarządzania projektami);
  5. Narzędzia projektowe: każdy z powyższych obszarów będzie kończył się treningiem zadaniowym, a ten, ostatni moduł służy zaplanowaniu mikroprojektu realizowanego przez uczestników wspólnie z wybraną organizacją pozarządową działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty szkoleniowe podzielone są na 5 zjazdów po 5 spotkań online, odbywają się w różnych godzinach i w różne dni tygodnia, w grupach 10-12 osobowych. Skierowane są do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, mogących odbywać szkolenia w formie online samodzielnie lub z asystentem (jeśli z taką osoba funkcjonują). Przy realizacji szkoleń istnieje możliwość tłumaczenia zajęć na język migowy.